Do vodárenství v Praze je potřeba investovat až 27 miliard

Praha plánuje v dalších letech zvyšovat vodné a stočné o dvě procenta nad míru inflace a výnosy použít na obnovu a rozšiřování sítí. Vyplývá to z plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury mezi lety 2020 a 2024, který již schválili radní. Voda by navíc v metropoli neměla zlevnit ani v případě snížení daně z přidané hodnoty (DPH). Letos platí obyvatelé Prahy 89,66 koruny za metr krychlový.

Mezi lety 2020 a 2024 je podle dokumentu potřeba do pražských vodovodů a kanalizací investovat přes 16 miliard korun, po roce 2024 dalších více než 11 miliard. Pražská vodohospodářská společnost letos proinvestuje více než 2 miliardy. PVS je vlastněná městem a obnovu infrastruktury financuje z nájmu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které v Praze zajišťují distribuci vody. Další investice PVS financuje magistrát.

Letos podle plánu zahájí více než stovku modernizací vodovodních řadů, kanalizačních potrubí a dalších částí infrastruktury. Investice se budou týkat také Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově a jiných menších čistíren. Společnost bude pokračovat v několika desítkách již zahájených staveb. K největším chystaným investicím patří dokončení rekonstrukcí kanalizace v Jungmannově ulici v Praze 1 za 45,2 milionu korun a v ulici Nad Novou Libní v Praze 8 za 41,5 milionu. Dále bude pokračovat modernizace čerpacích stanic na Novodvorské za 29,9 milionu a na Chodově za 29,2 milionu.

Společnost také investuje 36,3 milionu do vodojemu na Floře a 30 milionů do vodojemu v Hrdlořezích. Největší investicí PVS v posledních letech byla dostavba nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod. Stavba, která měla vyjít na 5,8 miliardy, se prodražila o 300 miliónů. Město muselo všechny náklady uhradit samo, protože nemělo nárok na dotace z EU.

Scroll to Top