Toman: Pokračujeme v přípravě ústavní ochrany vody

V červnu ministerstvo zemědělství uzavře smlouvu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na zpracování posudku o možnostech ústavně-právní ochrany vod v České republice. Ministerstvo pokračuje v konkrétních krocích na zvýšení právní ochrany vody. Studie bude obsahovat zejména návrhy, jakým způsobem bude možné vodu ochránit ústavou a také analýzu zkušeností ze zahraničí.

„Zdroje pitné vody jsou natolik cenné, že je musíme chránit mnohem více než v minulosti. Chceme to zakotvit do Ústavy České republiky. Právě proto jsme se už před časem spojili s odborníky z Univerzity Karlovy, abychom měli k dispozici podrobný právní posudek, ze kterého budeme vycházet při správném nastavení zásad pro ochranu vody. Jsem rád, že tyto dlouhodobé snahy ministerstva zemědělství vzbudily zájem nejenom odborníků, ale i politiků, a to napříč politickým spektrem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle resortu je důvodem zvažované ústavní ochrany zranitelnost vody a její strategický význam z hlediska bezpečnosti státu především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami a předpokládanými negativními dopady na život obyvatel, stav zemědělství a životního prostředí. „Je nezbytné, aby stát chránil, udržoval a zachovával zdroje vody a vnímal ji jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, neboť jde o strategický přírodní zdroj. Ukazuje se, že například v oblasti využití surovin je nezbytné zajistit, aby voda byla v rámci uplatňovaných veřejných zájmů zřetelnou prioritou,“ sdělil dříve Toman.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce musí významu vody odpovídat i stupeň její ochrany v zákonech. Ústavní ochrana se nabízí jako účinné řešení. Tuto myšlenku v minulosti podpořilo i Sdružení místních samospráv ČR, iniciativu vítá také Svaz měst a obcí ČR. „Myšlenku ústavní ochrany považujeme jednoznačně za přínosnou. Voda je pro nás nenahraditelná a je třeba, aby měla dostatečnou veřejnou ochranu,“ uvedl také předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Scroll to Top