Karlovarské vodárny investují 100 milionů

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary navýšily v roce 2019 zdroje na investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech investují zhruba 100 milionů z vlastních prostředků. Podobnou částku se pokusí získat z dotačních programů. ČIANEWS to sdělila mluvčí Věra Štafflová.

Vodárny v roce 2018 investovaly v menších obcích či okrajových lokalitách s využitím technologie tlakové kanalizace a systému přečerpávání odpadních vod na centrální čistírny. Vodaři dokončili tlakový kanalizační systém ve Starém Sedlišti a jeho části Úšava, pokračovala také stavba kanalizace ve Štědré. Zároveň vodárny pokračovaly v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy pitné vody. Začala příprava instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace na úpravně vody Březová.

V současnosti společnost dokončuje například výstavbu kanalizace v Abertamech. Díky projektu, který podpořilo dotací ministerstvo zemědělství, se postaví dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace. Veškeré odpadní vody se budou přečerpávat do kanalizačního systému Perninku, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Náklady se odhadují na 11,4 milionu korun, dotace pokryje necelou polovinu částky. Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací.

 

 

 

Scroll to Top