Pšenička k vzdělávacím programům: Důležité jsou interpersonální dovednosti

Ještě šestkrát se budou hrát před letními prázdninami programy o významu vody pro člověka a přírodu, Strom života a Planeta Oxidan. Ty vytvořili lidé z SmVaK Ostrava spolu s experty na inovativní vzdělávání ze spolku EduLudus. Jak je vnímá generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička?

„Pro nás je zásadní, že kromě nových poznatků o chemických a fyzikálních vlastnostech vody si děti z obou programů odnesou také dovednosti důležité pro jejich budoucí život v interpersonálních vztazích. Ve Stromu života například dospějí k tomu, že jedině když se soupeření změní ve spolupráci, je možné zachránit vodní zdroje na planetě. V Planetě Oxidan zase přicházejí na scénu aspekty, které často hrají roli v tom, proč lidé životní prostředí ničí – hamižnost, peníze, dezinformace, manipulace veřejností. V důsledku toho musí žáci řešit zapeklité situace spočívající ve znečištění a snižování dostupnosti použitelné vody. Jen když budou úspěšní, dokážou zajistit přežití lidstva a celé planety,“ vysvětlil Anatol Pšenička.

Hra Strom života odstartovala v dubnu 2016 a dočkala se zhruba 200 realizací. Aktivně se do ní zapojilo prozatím 3000 žáků. Planetu Oxidan si v končícím pololetí školního roku zahraje přibližně 250 dětí. Díky ní si podle vodohospodářů školáci uvědomí například nutnost udržitelného zacházení s vodními zdroji.

Programy využívájí metodu Edularp, což znamená hraní roli na živo. Pro školy je výhodou, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta je obdobná forma výuky pro studenty zajímavější a přínosnější než memorování suchých dat. Model výuky klade důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávání.

Scroll to Top