Odborné publikace SOVAK ČR

SOVAK ČR nabízí v současné době třináct odborných publikací a jedno DVD. K zpracovaným problematikám patří například tvorba suspenze při úpravě vody, či hydrodynamická čerpadla. 

Publikace „Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe“ popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vyskytujících v povrchových vodách i činidel používaných při úpravě vody.  Odborná kniha „Čerpadla (vodárenství a kanalizace)“ zase pojednává o hydrodynamických čerpadlech, která jsou dominantním řešením ve vodárenství a kanalizaci. Podává celkový přehled o čerpadlech ve vazbě na obecné problémy proudění, kvalitu a znečištění čerpaného média a na využití charakteristických závislostí.

Více k odborným publikacím sdružení zde. 

Scroll to Top