Česko má nejpřesnější data o dopadu klimatické změny

Česká republika získala díky rozsáhlé studii Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – Czech Globe nové a dosud nejpřesnější informace, jak budou na jejím území vypadat dopady klimatické změny, především pro první polovinu tohoto století. Díky tomu je možné připravovat efektivní adaptační strategie především v zemědělství, lesnictví a nakládání s vodou. V tiskové zprávě o tom informoval koordinátor klimatické části projektu Petr Štěpánek.

„Vybrali jsme relevantní modely pro Česko a ještě jsme je korigovali na základě znalosti specifických podmínek území. S výsledky projektu SustES mohou pracovat především vědci studující dopady změny klimatu na hydrologii, zemědělství a lesnictví. Takto přesná data pro Česko dosud neexistovala,“ vysvětlil Štěpánek.

Na základě projektu má Česko vytvářet adaptační strategie pro zajištění udržitelnosti ekosystémových služeb a zvláště potravinové bezpečnosti v podmínkách postupujících klimatických i socioekonomických změn.

„Pro srážkové úhrny lze kromě zimy očekávat nezměněné hodnoty, případně jejich malý, statisticky nevýznamný pokles na jaře a v létě. Stagnace srážek v kombinaci s vyšší teplotou vzduchu znamená vyšší výpar, a tedy značné riziko častějších a delších epizod sucha. Modely se shodují, že k nejmenšímu nárůstu srážek, či dokonce k jejich poklesu dojde na jižní Moravě. To by vzhledem k tomu, že jde o nejteplejší oblast Česka, vedlo k výraznému snížení dostupnosti vláhy a zásadnímu zhoršení zemědělské produkce,“ uvedl dále Štěpánek.

Do poloviny století má také narůst počet tropických dnů na dvojnásobek proti průměru let 1981-2010. Očekává se rovněž nárůst počtu dnů se srážkovými úhrny nad deset či 20 milimetrů. Od poloviny století poroste počet dnů se srážkami, kdy naprší více než 50 milimetrů.

Scroll to Top