Babiš na jižní Moravě zdůraznil priority vlády

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec v Jihomoravském kraji navštívili místa, která jsou ukázkou opatření financovaných ministerstvem životního prostředí od roku 2014 ve městech a obcích k adaptaci na sucho. Za posledních pět let investovalo ministerstvo životního prostředí s ministerstvem zemědělství více než 40 miliard korun do projektů, které mají Česku zajišťovat do budoucna dostatek vody.

„V Národním investičním plánu máme připraveno 30 miliard korun na opatření typu vodní přivaděče, vodní nádrže nebo rozšíření skupinových vodovodů a propojení vodárenských soustav, tedy pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Současně počítáme, že dalších 20 miliard, hlavně z evropských fondů, zainvestujeme v následujících letech do přírodě blízkých opatření v krajině. Boj se suchem a zajištění pitné vody pro naše občany jsou naší prioritou,“ zdůraznil předseda vlády ČR Babiš. Prohlásil také, že je cílem do čtyř let prodloužit splavnost o 20 kilometrů do Hodonína.

Ministerstvo životního prostředí financuje například nádrže na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry nebo vsakovací či retenční nádrže.

Scroll to Top