Povodí Moravy zahájilo vrtání pilot na levém břehu Moravy v Olomouci

Stavba protipovodňové ochrany Olomouce pokračuje. Povodí Moravy realizuje komplexní protipovodňovou ochranu města, která je rozdělena do několika etap. Podle vodohospodářů se daří i přes složité podmínky v centru města akci zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby.

„I při průchodu kolem staveniště je možné pozorovat rychlý postup prací. Na mostě na ulici Komenského jsme dokončili mostní pilíře a v současnosti probíhá vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na třídě Kosmonautů stavíme protipovodňové zídky, u Envelopy probíhají terénní práce. Na pravém břehu dokončují průzkum archeologové. Hned potom začneme s odkopávkami pro rozšíření koryta,“ popsal aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

O průběhu prací byl informován primátor Miroslav Žbánek. Krajský úřad rovněž zamítl odvolání čtveřice obyvatel z nábřeží, díky čemuž mohou práce pokračovat. „Jsme rádi, že se krajský úřad plně ztotožnil se stanoviskem, které v této věci zastáváme od počátku. Úřad jasně potvrdil, že jsme nechali vypracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení nejen nad rámec zákonných povinností, ale i nad rámec obvyklých kroků u podobných staveb. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring,“ uvedl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

II. B etapa výstavby protipovodňové ochrany Olomouce spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí, rozšíření koryta a nábřeží, snížení takzvaných berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Komplexní protipovodňový projekt ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tři miliardy korun. Náklady na probíhající etapu přesáhnou 700 milionů.

Nové vedení Olomouce věnuje právě protipovodňovým opatřením v centru velkou pozornost a loni v prosinci se dohodlo na pravidelných schůzkách s vedením Povodí Moravy, které je investorem stavby. Novinkou je zřízení poradní komise. „Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil v prosinci Žbánek.

Scroll to Top