Brabec k vodohospodářským programům ministerstev

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec v Jihomoravském kraji navštívili projekty, které jsou ukázkou opatření financovaných ministerstvem životního prostředí od roku 2014 ve městech a obcích k jejich adaptaci na sucho. Za posledních pět let investovalo ministerstvo životního prostředí s ministerstvem zemědělství více než 40 miliard korun do projektů, které mají Česku zajišťovat do budoucna dostatek vody.

„Více než 100 let jsme v České republice cíleně odváděli vodu z krajiny, abychom ji mohli obhospodařovat. Za 100 let jsme vysušili milion hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, vybetonovali jsme koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Bude trvat mnoho let, než ten současný stav změníme, a bude to stát desítky až stovky miliard korun,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministerstvo životního prostředí financuje například nádrže na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry nebo vsakovací či retenční nádrže.

„Aktuálně obcím nabízíme až do příštího roku ještě necelou miliardu korun. Zatím si obce řekly o téměř 150 milionů korun na 40 projektů podobných těm jako v Přísnoticích,“ uvedl Brabec. Ministerstvo financuje i posilování zdrojů pitné vody nebo budování nových. „Už jsme schválili 334 projektů za 377 milionů korun. To je 150 tisíc lidí nově napojených na dodávky pitné vody, dalších 50 žádostí za 62 milionů korun je před schválením. Pro obce máme k dispozici do příštího roku ještě 450 milionů korun,“ upozornil ministr Brabec.

Závěrem rovněž připomněl program Dešťovka. „Samozřejmě, že jej máme pro občany stále otevřený. Po schválení nebo v procesu je 5000 žádostí za 213 milionů korun na nádrže na zachytávání dešťové vody nebo na rozvody a využití šedé vody, aby se nemuselo splachovat nebo zalévat pitnou vodou,“ uzavřel Brabec.

Scroll to Top