Babiš vyrazil na jižní Moravu, bude řešit i sucho

Premiér země Andrej Babiš zamířil ve středu 12. června do Jihomoravského kraje. Navštíví rybníky a mokřady v Lednici na Břeclavsku, Baťův kanál v Petrově či úpravnu vody v Prosiměřicích na Znojemsku.

S premiérem do regionu vyrazili také ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Kremlík. Babiš si rovněž prohlédne stavbu brněnského hlavního nádraží. „Mimo dopravy je tématem návštěvy také boj se suchem v nejvíce postiženém regionu v České republice. Podívají se i na některé dokončené projekty na zadržení vody v krajině i v obcích,“ informovala mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„Boj se suchem je pro naši vládu jednou z klíčových priorit. Byť počasí neovlivníme a neporučíme mu, musíme zajistit nejenom dostatek pitné vody pro naše občany, ale i dost vody pro zemědělství, přírody i průmysl. Pro to je klíčová spolupráce ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, která běží velmi dobře. Naše vláda se suchem zabývá pravidelně a opakovaně, ministr Brabec založil Národní koalici pro boj se suchem, kde koordinujeme kroky státní správy a samosprávy spolu s odborníky. Musím také zdůraznit, že pro připravenost státu na sucho jsou v této fázi, ve které se nacházíme, tedy opakované suché roky, klíčové rychlé projekty, které přináší okamžitý efekt. Současně je potřeba změnit legislativu, ať už vodní zákon, nebo části stavebního zákona, na kterém spolupracují všechny rezorty,“ uvedl začátkem roku k problematice Andrej Babiš.

Scroll to Top