Vodohospodáři opět upozorňují na rizika při napouštění bazénů

Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a chtějí ho mít navíc napuštěný co nejrychleji.

Při náhlém zvýšení odběru totiž může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do širokého okolí.

Nárazové odběry mohou způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě. Bazén je vhodné napouštět pozvolna několik dnů, nejlépe mimo odběrové špičky v noci během pracovního týdne.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím případným sporům,“ vysvětlil například ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Scroll to Top