VaK Hradec Králové zvyšují investice

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové chce letos zvýšit investice do obnovy a výstavby infrastruktury na 238 milionů korun z loňských 228 milionů korun. V desetiletém investičním plánu na roky 2019 až 2028 firma počítá s výdaji na úrovni 2,3 miliardy korun. K hlavním letošním akcím patří rekonstrukcí sítí v Hradci Králové, Třebechovicích pod Orebem, Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou. Ve výroční zprávě o tom informoval ředitel Jiří Šolc.

„Základním pilířem pro plynulé dodávky pitné vody je Vodárenská soustava Východní Čechy. Části této soustavy jsou však vybudovány před více než 30 lety, takže se blíží období, kdy bude třeba provést rekonstrukci řadů. To si ovšem vyžádá prostředky v řádu miliard korun a je zřejmé, že bez finanční pomoci státu budou rekonstrukce ohroženy. Proto bychom uvítali zvýšenou iniciativu státu v této oblasti, aby nebyla funkčnost vodárenské soustavy v budoucnu narušena. Z naší strany již příprava investic probíhá. Musíme řešit také změny v legislativní oblasti, jednou z nejvýznamnějších je nutnost reagovat na nové podmínky likvidace kalů z čistíren odpadních vod, které znamenají řešit v krátkém horizontu zásadní změnu spojenou s vysokými investicemi,“ řekl v lednu v rozhovoru pro vodarenstvi.cz Jiří Šolc.

Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobováno 160 302 lidí. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 kilometrů kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky. Rozhodující část příjmů VaK Hradec Králové získávají z nájemného od Královéhradecké provozní, která zajišťuje od roku 2005 provoz infrastruktury na základě třicetiletého pronájmu sítí. Loni nájemné činilo 248 milionů, letos by mělo dosáhnout 252 milionů korun. V posledních deseti letech VaK Hradec Králové do obnovy sítí investovaly 2,6 miliardy korun.

Scroll to Top