Želivská provozní vykázala obrat 872,04 milionu

Společnost Želivská provozní vykázala za období končící 31. prosince 2018 obrat 872 milionů. Informace vyplývá z výroční zprávy.

Úpravna vody Želivka a její dceřiná společnost Želivská provozní  jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy. ÚVŽ byla založena v lednu  2002 a je vlastněnou 64 obcemi, kde majoritní podíl (90 %) vlastní Praha. V listopadu téhož roku vznikla Želivská provozní, která je na základě smluvního vztahu pověřena majitelem infrastruktury k výrobě, distribuci a prodeji pitné vody.

V úpravně vody také začala výstavba haly za 1,2 miliardy, v níž budou instalovány nové technologie. Voda se bude filtrovat přes granulované aktivní uhlí. To z ní lépe odstraní pesticidy ze zemědělské výroby, hormony či fosfor obsažený například v pracích prášcích. Čistější vody se kromě Prahy dočkají také města a obce ve Středočeském kraji a na Vysočině. Technologie má být hotová do června 2022. Podle pracovníků proces úpravy od čerpání z nádrže Švihov až po odtok do potrubí směřujícího k Praze trvá tři hodiny.

Scroll to Top