Vodní cesty zůstanou pod správou Ředitelství vodních cest

Investice do dopravní infrastruktury a správa některých součástí vodních cest zůstane dále v kompetenci ministerstva dopravy. Dohodli se na tom ministr zemědělství Miroslav Toman s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Po dvou letech bude efektivita modelu vyhodnocena.

„Shodli jsme se, že zachováme stávající investiční model. Ředitelství vodních cest má ode mě za úkol poskytovat státním podnikům Povodí know-how a součinnost při přípravě nových vodních staveb. Musí se také zaměřit na rychlejší přípravu a realizaci nových akcí. Po dvou letech vyhodnotíme, jestli nebude potřeba k dosažení cíle změnit zákony a kompetence podniků,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Podle náměstka sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Aleše Kendíka je prioritou, aby v budoucnu dobře fungovala spolupráce mezi ministerstvem zemědělství, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest.

Příprava, realizace staveb infrastruktury vodních cest a správa součástí vodních cest bude nadále probíhat v souladu s Koncepcí vodní dopravy pro období 2016 – 2023, Ředitelství vodních cest pak bude i nadále státním investorem nové infrastruktury vodních cest. Ředitelství bude rovněž provozovat veřejné přístavy a přístaviště, servisní centra včetně servisních plavidel, lodní výtahy a další veřejnou infrastrukturu sloužící provozu vodní dopravy.

Scroll to Top