ČEVAK k přiváděné vodě z Rakouska

Kvůli zvýšené spotřebě pitné vody v teplých dnech pili obyvatelé Českých Velenic na jihu Čech vodu částečně přivedenou z Rakouska. Propojení veřejných vodovodů v Hospodářském parku (Acess Industrie Park) České Velenice bylo připraveno již při jeho výstavbě, kdy zde byla vybudována vodoměrná šachta.

Unikátního modelu mohou využívat České Velenice a rakouské město Gmünd pouze pro nouzové zásobování pitnou vodou, například při poruše rozvodné vodovodní sítě, kontaminaci zdrojů vody či dalších technických důvodů, až do odstranění problému.

„Museli jsme poprvé přistoupit k tomuto řešení, protože v Českých Velenicích byl akutní nedostatek pitné vody, a to zřejmě i kvůli napouštění bazénů a zalévání zahrad,“ vysvětlila vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK.

Propojení vodovodní sítě do Rakouska je podle jihočeských vodohospodářů dobrou cestou a obě příhraniční města se vrací ke spolupráci, která fungovala již v minulosti. Od sítě byly České Velenice vlivem politických událostí v roce 1960 odpojeny.

Scroll to Top