AV ČR: V ČR neexistuje voda bez škodlivých cizorodých látek. SZÚ nesouhlasí

Odborné stanovisko AVex vypracované Akademií věd České republiky pro poslance a senátory uvedlo, že získat kvalitní pitnou vodu je stále složitější kvůli změně klimatu, průmyslu i lidské produkci odpadů, jako jsou pesticidy, drogy, léčiva a předměty osobní hygieny.

Podle akademie je pro výrobu potřeba lepší kvalita surové vody a striktní ochrana zdrojů. Akademie navrhuje investice do nových technologií a úpravy. Státní zdravotní ústav však reagoval, že je odborné stanovisko AV ČR pouze poplašná zpráva obsahující nepravdivé informace.

„Ne cizorodá látka samotná, ale výhradně výše její dávky činí látku nejedovatou, či jedovatou, respektive nebezpečnou pro zdraví. Hovořit v tomto případě paušálně o obsahu cizorodých látek je nadnesené a zavádějící,“ stojí v komentáři Státního zdravotního ústavu. Podle AV ČR se ve zdrojích surové vody zvyšuje koncentrace pesticidů, například v nádržích Švihov nebo Vrchlice. I toto ale označil SZÚ za nepodložené tvrzení. Ústav s akademií nesouhlasí v řadě dalších bodů.
Podle něj se akademie snaží o zveličování problémů, její vědecké posudky nejsou dostatečně odborné a nutí veřejnost ke konzumaci balených vod. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR publikuje k jednotlivým výhradám Státního zdravotního ústavu obsáhlý komentář.

Scroll to Top