Pšenička k modernizaci úpravny v Nové Vsi: Důkaz odpovědného přístupu

V úpravně vody v Nové Vsi pokračuje modernizace za téměř 125 milionů korun, kdy bude významně rekonstruována strojní i elektrotechnická část provozu, nový bude rovněž automatizovaný systém řízení. Akce by měla skončit v roce 2020. Modernizací projde i srdce úpravny – rozsáhlé haly filtrů.

„Úpravna vody v Nové Vsi je dobrým příkladem toho, že přistupujeme k obnově vodárenské infrastruktury v našem regionu odpovědně. Za zhruba 50 milionů korun jsme zde v uplynulých letech zmodernizovali kalové hospodářství. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na zpracování kalu, nové technologie zmenšily dopady jeho odvodňování na životní prostředí. Aktuálně probíhající stavba bude zásadní modernizací v historii úpravny také s ohledem na implementaci nejmodernějších, dnes bychom módně řekli smart technologií do procesu úpravy pitné vody. Několik milionů korun letos investujeme také do rekonstrukce stavební části úpravny, která tak kromě nové lidem skryté technologie získá i nový vzhled navenek,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

V roce 2019 plánuje investovat do infrastruktury meziročně o 127 milionů korun více než loni. Objem investic vzroste z 530 na 657 milionů korun. Dalších zhruba 150 miliónů má společnost připraveno na opravy. Téměř čtvrt miliardy korun poputuje do kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Investiční plán počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje infrastruktury.

Scroll to Top