Pokorný pro LN: Krajina potřebuje radikální změnu dotační politiky

U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí se Lidové noviny ptaly několika odborníků na to, jaké změny čekají Česko v nejbližších letech v souvislosti se změnou klimatu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na reakce oslovených expertů.

Jan Pokorný je biolog a přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií. „Z krajiny zmizely drobné mokřady, prameniště. Mokřadní rostliny snášejí zatopení vodou, takže při záplavě nedochází ke škodám, voda zůstává v krajině, odpařuje se, vrací se zpět jako drobný déšť a rosa, vyrovnávají se tak teploty. Navíc se krajina nepřehřívá, a je tak umožněn přísun vlhkého vzduchu od moře. Bylo sepsáno mnoho různých strategií a akčních plánů ale zůstaly velké odvodněné lány, ze kterých voda rychle odtéká a přehřívají se po sklizni. Takový způsob hospodaření vede k degradaci půdy. Rozkládají se organické látky v půdě, která se postupně stává substrátem bez života a zhutňuje se. Postupně mizí běžné druhy savců, ptáků, nemluvě o hmyzu. Obdivuhodní jsou jednotlivci, kteří se místně na svých majetcích pokoušejí o nápravu,“ zdůraznil Pokorný.

Podle něj by měla být zemědělců a lesníkům přiznána role tvůrců místního klimatu. Ti totiž do značné míry ovlivňují množství a kvalitu vody, která z krajiny odtéká. V závěru také připomněl nutnost změny způsobu dotací, protože jinak bude krajina dále vysychat a druhová rozmanitost klesat.

Scroll to Top