Žalud pro LN: Teplejší klima způsobí vyšší počet extrémních událostí

U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí se Lidové noviny ptaly několika odborníků na to, jaké změny čekají Česko v nejbližších letech v souvislosti se změnou klimatu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na reakce oslovených expertů. Dalším z nich je profesor Mendelovy Univerzity a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Zdeněk Žalud.

„V oblasti fauny se bude zvyšovat počet invazivních druhů, kdy např. v oblasti zemědělství se může jednat i o významné škůdce. Obdobně i v rostlinné říši, kdy invazivní druhy na mnoha místech vytlačí druhy domácí. Samostatnou kapitolou v krajině jsou naše lesy, jejichž charakter se změní směrem k lesům smíšeným a lesy smrkové budou jen ve vyšších pro ně pěstitelsky vhodných nadmořských výškách. Postupně se zvyšující teplota způsobuje vyšší výpar vody z krajiny. I v letech srážkově normálních se tak budou více projevovat dopady sucha. A v letech srážkově chudých se projevy sucha budou projevovat dramatičtěji,“ nastínil možný průběh Žalud. Podle něj bude také sušší půda náchylnější k vodní a větrné erozi, což společně s dalšími degradačními faktory jako je například utuženost půd zvýší ohrožení půdní úrodnosti.

Scroll to Top