Povodí Moravy se vypořádává s následky květnových povodní

Vodohospodáři zahájili odstraňování škod, které napáchala povodeň na konci května. V důsledku velké vody vznikly v opevnění některých toků výtrže. Největší škody vznikly na území Beskyd a Vsetínska. Práce začaly sanací škod v Rožnově pod Radhoštěm.

„Kvůli havarijnímu stavu na některých místech Hážovického potoka u soutoku s Rožnovskou Bečvou jsme zahájili přípravné kroky bezprostředně po povodni. Ihned po vyřízení nezbytných administrativních kroků jsme zahájili sanaci opevnění Hážovického potoka v místech, kde povodeň způsobila i výtrže dlouhé dvacet až třicet metrů,“ popsal odstraňování povodňových škod generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Likvidace škod na Hážovickém potoce, které jdou do milionů, potrvají do července. Oblast povodí Bystřičky zasáhla voda i v těchto dnech, kdy v důsledku prudkého deště došlo k výraznému vzestupu hladin některých toků. Na přítoku do nádrže Bystřička byl dosažený třetí stupeň povodňové aktivity. Nádrž opět potvrdila svoji důležitost, když dokázala silný přítok transformovat na neškodný odtok.

Scroll to Top