Vyšlo nové číslo časopisu SOVAK

O vývoji současných i plánovaných investicích PVS hovoří v úvodním rozhovoru Pavel Válek, který se stal novým předsedou představenstva a zároveň předsedou Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury. Válek zmiňuje své priority ve funkci.

Dva následující články se rovněž týkají Prahy. Petr Mrkos z PVK shrnul rozbíhající se projekty, které se zabývají účinky vodních prvků v centru města, včetně systematického osazování veřejných mlžítek a pítek. O technicky neobvyklém řešení při realizaci spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem pojednává článek Jiřího Rosického z PVS.

Číslo 5 bylo rovněž k dispozici na výstavě VODOVODY-KANALIZACE, a proto je zveřejněn její kompletní odborný program. V časopise se také dozvíte o zkušenostech s provozem mobilní membránové úpravny ve Vyšším Brodě. Čtenáři si mohou připomenout konferenci VODA ZLÍN 2019.

Josef Nepovím se v příspěvku věnoval převodu infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu vodárenských společností.

V rubrice Z regionů se společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,  Pražské vodovody a kanalizace, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Boskovice a VHOS ohlédly za Světovým dnem vody a akcemi, které v této souvislosti uspořádaly. Co vše časopis zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Scroll to Top