Cílek pro LN: To, co se teď děje, zřejmě není vymírání, ale ...

U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí se Lidové noviny ptaly několika odborníků na to, jaké změny čekají Česko v nejbližších letech v souvislosti se změnou klimatu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na reakce oslovených expertů.

„Je to velká otázka, protože okolo roku 2050 má dojít k ochlazení. Protože slábne cirkulace Golfského proudu, ačkoliv trendově to vypadá na oteplování a tedy odchod části lesa. Budou se oteplovat tropy a ochlazovat střední šířky, my jsme v rozhraní, kdy není jasné, jestli bude proud při nás teplejší nebo studenější. To, co se teď děje, zřejmě není vymírání, ale rozpad ekosystému. Jeden ekosystém je nahrazován druhým. Jedna příroda končí, druhá přichází a mezi tím je problém přechodu,“ sdělil Cílek, který vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Osm let pracoval jako ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR a nyní v ústavu působí jako vědecký pracovník v oddělení environmentální geologie a geochemie. Zabývá se změnami klimatu, vývojem české krajiny a vztahem mezi civilizací a přírodou.

Scroll to Top