Jihlava už může provozovat část vodohospodářského majetku

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Pelhřimově ve správním rozhodnutí uložil městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace zajistit provoz části vodohospodářského majetku do 15. května 2020. V Jihlavě dlouhodobě rezonují spory o infrastrukturu. Město má jasný cíl, získat od Svazu vodovodů a kanalizací zpět veškerý vodohospodářský majetek na katastrálním území města.

„Odbor životního prostředí městského úřadu v Pelhřimově se zabýval hlavně dvěma otázkami. Za prvé komu tuto službu svěřit, kde jednoznačně respektuje vůli vlastníka, tedy města. Za druhé, jestli je JVAK schopen majetek v předběžném opatření provozovat, což úřad potvrdil,“ uvedl náměstek primátorky Jaromír Kalina, který město v soudních sporech zastupuje.

Vodárenské akciové společnosti s posledním dnem roku 2018 skončilo povolení k provozování. Nově jej jako veřejnou službu provozuje městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Jihlava převzala například úpravny vody ve Zborné, v Popicích, Vysoké nebo čerpací stanice U Koželuhů či u svatého Jána, což jsou klíčové objekty pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro zhruba jedenáct tisíc obyvatel krajského města.

Scroll to Top