Červnový sjezd Moravice 8. a 9. června

Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňuje konání vodáckého sjezdu Moravice 8. a 9. června 2019. Vypouštění 7,5 metru krychlových vody za sekundu od jezu Podhradí a 2 metry krychlové za sekundu z nádrže Kružberk zajistí vodohospodáři z Povodí Odry v uvedených dnech pro vodácké organizované splutí řeky od osmé hodiny ráno do dvanácti v poledne.

„Pro registrované účastníky dáváme povolení ke vstupu na pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Vzhledem ke zvýšeným průtokům požadujeme po organizátorech zajištění bezpečnosti na jezech. Dále upozorňujeme, že v případě závažných provozních či povodňových situací budeme manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazujeme si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit,“ sdělili vodohospodáři.

Scroll to Top