SčVK: Problémy s dodávkami pitné vody nehrozí

Ani v horkých dnech by neměli mít zákazníci Severočeských vodovodů a kanalizací s dodávkami pitné vody vážné problémy. Zásobování společnost zajišťuje díky povrchovým nádržím v Krušných a Jizerských horách, které jsou dostatečně naplněny. Z povrchových nádrží bere surovou vodu většina úpraven pro výrobu pitné vody.

Vodárny uvedly, že méně vydatné byly v poslední době některé lokální zdroje. Horké dny totiž způsobují nejen vysychání zdrojů, ale také nárůst spotřeby vody zákazníky. Rozsáhlý distribuční systém severočeské vodárenské soustavy umožňuje v případě poklesu vydatnosti zdroje zavážet místní vodojem z jiného zdroje.

Severočeské vodovody a kanalizace jsou provozní společností, jejímž úkolem je provozovaní infrastruktury v severních Čechách. Jako většinový vlastník servisní společnosti (SčS) zajišťují provozování vodohospodářského majetku. Zásobují pitnou vodou 1,1 milionu obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje a provozují 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod.

Scroll to Top