Povodí Moravy ke konferenci Fosfor – aktuální otázky a řešení

Povodí Moravy uspořádalo první ročník konference Fosfor – aktuální otázky a řešení, na které se dva dny problematice fosforu věnovalo 90 předních českých a rakouských odborníků. Jednalo se o první takovou akci v České republice. Cílem bylo zejména upozornit nejen na docházející zásoby fosforu, ale současně nabídnout řešení v podobě možnosti recyklace a znovuvyužití fosforu z pevných odpadů a odpadních vod. Fosfor byl v Evropě zařazen na listinu 20 kriticky nerostných surovin.

„S klimatickou změnou, dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody způsobuje velké množství fosforu problémy především nám vodohospodářům. Do řek se fosfor dostává ve velkém množství prostřednictvím odpadních vod z měst i obcí a splachů z uměle hnojených polí. Představuje hlavní živinu pro sinice a jednu z hlavních příčin eutrofizace vody. Pětileté období sucha v České republice výrazně umocnilo nežádoucí účinky fosforu na vodní ekosystémy. Tato situace však přináší i řadu příležitostí,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Rakouští a čeští vědci se během diskuze shodli, že situaci musí řešit šetrným nakládáním se stávajícími nerostnými zásobami fosforu a současně využíváním fosforu, který se dostává do životního prostředí produkcí odpadu a odpadních vod. „Proč by se měl fosfor stát předmětem zájmu?“ Fosfor je klíčová surovina, bez níž se v dnešní době zemědělská produkce neobejde. Jsme na něm tedy závislí, přitom jeho zásoby mizí. Na druhou stranu fosfor způsobuje v oblasti vodního hospodářství řadu problémů. Právě proto jsme se rozhodli uspořádáním této konference zahájit vážnou diskusi o problematice fosforu v České republice. Konferenci hodláme pořádat i v následujících letech a přizvat do debaty všechny, kterých se týká, včetně zástupců státu,“ řekl dále Gargulák.

Na dvoudenní květnové akci například vystoupili zástupci Vienna University of Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, European Sustainable Phosphorus Platform, státních podniků Povodí, Akademie věd ČR nebo České fosforové platformy. Akce byla kofinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Projektovým partnerem pro Povodí Moravy byl Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský.

Scroll to Top