ČEVAK: Jindřichohradecká čistírna má nové provzdušňovací zařízení

Společnost ČEVAK zmodernizovala čistírnu odpadních vod v Jindřichově Hradci za necelých 11 milionů korun. Objekt má nyní nové provzdušňovací zařízení pro nádrže, v nichž probíhají hlavní procesy čištění odpadních vod. Výměna potrubí pro přívod vzduchu a provzdušňovacích elementů byla součástí dlouhodobého projektu obnovy jedné z nejdůležitějších technologických částí čistírny, aeračního systému.

Podle vodohospodářů bylo původní zařízení za hranicí životnosti, nově navržené rozvody vzduchu navíc umožní automatizované řízení optimální dodávky vzduchu pro biologické procesy. Součástí byla rovněž sanace povrchu betonových nádrží z devadesátých let. Práce byly rozděleny na dvě etapy.

„Aerační elementy jsou pomyslnými plícemi čistírny, slouží k provzdušňování nádrží, kde probíhá biologické odpadní vody pomocí směsi bakterií,“ sdělila provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK Olga Štíchová. Podle ní je výsledkem účinnější technologie přinášející kromě jiného úspory elektrické energie.

„Výměna za 10,8 milionu, byla náročná, protože všechny práce prováděli vodohospodáři za plného provozu a neměla žádný vliv na kvalitu čištěné vody. Legislativní změny a stále se zpřísňující požadavky si však vyžádají přípravu dalších investičních opatření v provozu čistírny i u kanalizační sítě Jindřichova Hradce,“ doplnil radní Jindřichova Hradce Bohumil Komínek.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťují pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

ČEVAK ve fiskálním roce do 30. září 2018 navýšily obrat z 2,11 miliardy na 2,15 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění činil 132,64 milionu korun. K nejvýznamnějším akcím prvního čtvrtletí roku 2019 patřila pravidelná údržba vodojemů na Českobudějovicku. Jako první začaly práce na vodojemu Dubičné. Jedná se o největší zařízení svého typu v regionu. Jeho dvě komory pojmou pět tisíc kubíků vody.

Scroll to Top