Ocenění při příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019

Slavnostní večer dne 22. května otevřeli  Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Zástupci SOVAK ČR připomněli, že letos je to již 30 let od založení spolku a shrnuli krátce význam jeho existence v prostředí českého vodního hospodářství. Oba se pak ujali role předávání cen vítězům. 

Veletrh byl zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních. Výstava byla také určena pro zástupce municipalit, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá.

Letošní ročník byl navíc rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru.

Více k jednotlivý vítězům zde. 

Scroll to Top