Další investiční akce Lesů ČR

Podnik vrátil potok Vlčinec v Orlických horách do přírodního koryta. Meandry tak nahradily uměle napřímené betonové koryto potoka v katastru Olešnice v Orlických horách v Královéhradeckém kraji. Akce za 1,3 milionu byla realizována v programu VRACÍME VODU LESU.

„Z kořenových balů a kmenů pokácených dřevin jsme vybudovali 48 různých příčných objektů. Stabilizují koryto, brání jeho prohlubování a zachycují i splaveniny,“ řekl vedoucí správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl. Voda podle podniku dříve vymílala břehy i dno betonového, částečně narušeného koryta toku lemovaného vzrostlými dřevinami a zaneseného na několika místech splaveninami. Projekt tak zmenšil kapacitu koryta, tok je nyní členitější a delší, snížil se jeho spád. Akci spolufinancoval Operační program Životní prostředí.

Podnik investuje více než miliardu korun do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. V současnosti buduje 73 nových nádrží a dalších téměř 300 obnovuje. „Naše stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Lesy ČR na projekty čerpají dotace ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů. „Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ dodal Vojáček.

Scroll to Top