Ředitelství vodních cest zahájilo dvoumiliardovou investici

V těchto dnech byly zahájeny práce na výstavbě pěti nových mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka. Ředitelství vodních cest ČR tím začíná realizovat projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Unikátem budou tři zdvižné mosty dálkově ovládané z téměř 9 kilometrů vzdálené plavební komory Hořín.

„Realizace projektu zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty se zahájením výstavby nových mostů přes plavební kanál u Mělníka dostává do rozhodující fáze. Vedle probíhajícího prohlubování plavební dráhy a úpravy rejd plavební komory Praha – Štvanice začínáme odstraňovat omezení výšky lodí pod mosty, která je dnes jen 4,5 metru. Po dokončení souboru staveb v roce 2021 bude výška pod mosty až 7 metrů a nebude komplikována plavba například velkých kabinových hotelových osobních lodí,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě budou realizovat STRABAG Rail,  EUROVIA CS a OK Třebestovice. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Na etapu pěti mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka bude navazovat ve druhém pololetí letošního roku druhá etapa zbývajících dvou mostů přes kanál a v roce 2020 budou zvyšovány i tři mosty přes plavební kanál Trója – Podbaba v Praze. S tím také souvisí samostatně budovaná úprava plavební komory Hořín.

„Jedná se o technicky velice zajímavý projekt, který je v České republice zcela ojedinělý. Obsahuje celou řadu konstrukcí, které v našem státě realizovány vůbec poprvé. Zejména zdvižný železniční most je pro nás jako zhotovitele velkou výzvou. Realizačně je projekt extrémně náročný na dodržení harmonogramu prací, který je striktně vázán na několikanásobné, krátkodobé vypuštění kanálu. Realizace takto technicky náročného díla je pro všechny členy konsorcia velkou výzvou a je nám ctí, že jsme tuto zajímavou zakázku získali,“ sdělil generální ředitel firmy STRABAG Rail Jakub Svoboda.

Podle starosty obce Vraňany Martina Chmelíka zvýšení podjezdových výšek na kanálu Vraňany – Hořín pravděpodobně nebude mít pro obec žádný přímý pozitivní dopad. „Chápu však, že tato stavba může mít kladný vliv na využívání této vodní cesty turistickou i nákladní dopravou. Pokud dojde k navýšení nákladní lodní dopravy na úkor kamionové dopravy, mohlo by to pomoci přetíženým komunikacím na severu Středočeského kraje,“ vysvětlil Chmelík. Projekt s náklady 2 miliardy bude dokončen v roce 2021.

Scroll to Top