Macháček: Systém protipovodňové ochrany v Praze je inspirací pro další metropole

Na Staroměstské radnici v Praze se konala dvoudenní mezinárodní konference Voda – pomocník i nepřítel. Záštitu nad ní převzal primátor Zdeněk Hřib, jehož jménem pozdravil účastníky konference náměstek Petr Hlubuček. Program byl zaměřen nejen na hrozbu povodní, které jsou na území města zásadním rizikem, ale také na zásobování obyvatel pitnou vodou. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na významné momenty. 

Pro účastníky konference byla připravena prohlídka Staroměstské radnice a návštěva úpravny vody v Podolí, která slouží jako náhradní zdroj pitné vody. „Voda je pro život jednou z nejdůležitějších potřeb, ale jak jsme se mohli přesvědčit například v letech 2002 a 2013, současně nás dokáže také velmi potrápit. Úkolem krizového řízení je nejen vyrovnávat se s následky případných přírodních katastrof, ale také jim účinně předcházet. Proto byl v Praze od roku 2002 vybudován účinný systém protipovodňové ochrany, který je inspirací i pro další evropské metropole. I z tohoto důvodu je letošní konference zaměřena právě na problematiku vody a povodní,“ sdělil ředitel odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy Josef Macháček.

Podobná konference se konala v Praze naposled před 14 lety. Tehdy bylo hlavním tématem Krizové řízení 21. století. V připraveném programu účastníkům konference byl představen například Záchranný bezpečnostní systém Prahy, systém varování a vyrozumění, městský rádiový systém, zajištění humanitární pomoci i činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému města. Od roku 1999 prohlubuje Praha v oblasti krizového řízení spolupráci s Vídní.

Scroll to Top