Hospodka pro vodarenstvi.cz k dlouhodobý cílům ministerstva zemědělství

Ředitel odboru dozoru a regulace vodárenství ministerstva zemědělství Radek Hospodka během výstavy VOD-KA 2019 hovořil s redakcí vodarenstvi.cz. Zdůraznil nutnost spolupráce s menšími subjekty v oboru a vytvoření stabilního informačního prostředí v tuzemském vodárenství.

Hospodka popsal hlavní role ministerstva zemědělství v oblasti dozoru a regulace vodárenství, mezi které patří například dohled nad dlouhodobou udržitelností oboru, zvýšení transparentnosti regulace pro vodné a stočné nebo systematické zlepšování ochrany spotřebitelů.

„Ministerstvo zemědělství pořádá pro obce, menší subjekty, které si provoz infrastruktury zařizují samy, řadu tematických seminářů. Díky nim se s obcemi zaměřujeme na problematiku plánovaní provozu a finanční udržitelnosti oboru, základní práva a povinnosti provozovatele nebo dotační tituly do vodního hospodářství. Semináře bych také označil jako osvětu pro obce,“ sdělil Hospodka.

Dále zmínil některá negativní zjištění při kontrolní činnosti ministerstva například v podobě nedostatečného zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ze strany vlastníků. Hovořil také o neplatných fakturačních vodoměrech nebo včasném nezajištění smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Hospodka v oboru působí nepřetržitě od roku 1999, kdy nastoupil do společnosti Vodárny Kladno-Mělník.

Scroll to Top