U Slatinické výsypky vzniká sedm odvodňovacích vrtů

Nové vrty budou chránit svahy výsypky, které ohrožuje podzemní voda, ale také trasy nově budovaných produktovodů v takzvaném Hořanském koridoru. Oblast v Ústeckém kraji se nachází při jihozápadním okraje vrchu Ressl, před těžbou zde ležely Slatinice a Hořany.

Těžba uhlí zde byla zahájena v roce 1958 v lomu Šmeral, který byl později přejmenován na Slatinice. Ten se postupně rozvinul podél celého úpatí vrchu Ressl a těžilo se v něm uhlí až do roku 1985. Od roku 1996 do roku 2013 probíhala rekultivace.

„Odvodnění v prostoru Slatinic už v současnosti zajišťuje dvojice vrtů, jejichž kapacita je zhruba 100 kubíků vody za měsíc. To by bylo dostatečné, kdyby v tomto území neprobíhaly další činnosti. S ohledem na ochranu svahů Slatinické výsypky, ale také produktovodů, kterými proudí strategické suroviny, bylo potřeba odvodnění tohoto území posílit. Navíc bude tímto způsobem zajištěno odvodnění předpolí lomu Vršany pro jeho budoucí postup,“ řekl vedoucí úseku odvodnění Severní energetické Petr Sigmund.

Výstavba nových lomů začala na konci roku 2018 a v polovině letošního dubna bylo šest odvodňovacích vrtů hotových. Vrtalo se od deseti a půl až do téměř 70 metrů. „Veškerá voda z vrtů bude potrubím odváděna do zrekonstruované sedimentační nádrže Slatinice a následně do Srpiny,“ doplnil Sigmund.

Scroll to Top