Vlasák: V oboru je konkurenční prostředí často prezentováno jako něco škodlivého

V dubnovém vydání časopisu Vodní hospodářství byl publikovánrozhovor s ředitelem SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem, který se vyjádřil například k problematice provozování vodohospodářské infrastruktury. Z dalších nastíněných témat to byly novela vodního zákona, situace v Evropské unii ohledně vodního hospodářství, ale i výklad vodního zákona.

„Namísto seriózních diskusí o rizicích vyplývajících z provozování vodohospodářské infrastruktury, nákladové efektivitě, poměru generovaných prostředků určených na opravy a obnovu infrastruktury vůči její hodnotě či plnění řady zákonných povinností, jsme svědky prázdných diskusí o „návratu české vody do českých rukou“ (vodu nikdo nemůže vlastnit, stát ani města nad ní nikdy neztratila kontrolu) či o „garancích“ nižší ceny vody. K tomuto stavu jsme přispěli i my vodohospodáři, jelikož jsme se v minulosti příliš soustředili na řešení technických záležitostí a pozapomněli na odvěkou pravdu, že vítězem není ten, kdo dosáhne vytčených cílů, ale ten, kdo dokáže třeba i malý kus odvedené práce před veřejností řádně obhájit,“ uvedl Vlasák.

Výklad vodního zákona a jeho realizace ve vodohospodářské praxi jednotlivými pracovníky vodoprávních úřadů tak v naprosté většině případů podle Vlasáka vychází z celkového pohledu státní správy na ochranu vod a vodní hospodářství. „Na druhé straně je pravdou, že nejen ve vodním hospodářství můžeme pozorovat obecnou praxi, kdy státní správa při svém rozhodování inklinuje spíše k opakování řešení, která byla realizována v minulosti, než k hledání nových postupů. Když k tomu vezmeme v úvahu i skutečnost, že naše legislativa nejen v oblasti životního prostředí postupně nabobtnává a ze zákonů obecné povahy se stávají detailní kuchařky s řadou konkrétních ustanovení a postupů, nelze se divit, že se úředníci raději striktně drží litery zákona, než aby volili neotřelá, v zákonech jen obecně popsaná, ale v dané lokalitě zcela vyhovující řešení,“ sdělil také Vlasák.

Kompletní rozhovor je k dispozici zde.

Scroll to Top