VaK Karlovy Vary v roce 2018 investovaly do dostavby kanalizací

Vodárny investovaly v menších obcích či okrajových lokalitách s využitím technologie tlakové kanalizace a systému přečerpávání odpadních vod na centrální čistírny. Vodaři dokončili tlakový kanalizační systém ve Starém Sedlišti a jeho části Úšava, pokračovala také stavba kanalizace ve Štědré.

Zároveň vodárny pokračovaly v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy pitné vody. Začala příprava instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace na úpravně vody Březová. V současnosti společnost dokončuje například výstavbu kanalizace v Abertamech. Díky projektu, který podpořilo dotací ministerstvo zemědělství, se postaví dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace. Veškeré odpadní vody se následně budou přečerpávat do kanalizačního systému Perninku, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Náklady se odhadují na 11,4 milionu korun, dotace pokryje necelou polovinu částky.

„Trápí nás ale nepředvídatelnost zákonů a dalších předpisů týkajících se vodního hospodářství. Náš obor se opírá o technická řešení rozvíjející se v našich podmínkách minimálně dvě staletí. Ta technická řešení, která se dnes realizují, by měla alespoň sto let vyhovovat. Skutečnému vodohospodáři se pracuje obtížně v revolučním prostředí, kdy staletí vytvářené principy a na nich vystavěná řešení jsou dávány mimo zákon pod zničujícími sankcemi. Žádný kladný posun neočekávám, jen se snažím hledat taková řešení, protože vynakládáme fakticky veřejné prostředky, které jsou dnes a budou i v mlhavé budoucnosti technicko-ekonomicky optimální,“ uvedl v rozhovoru pro vodarenstvi.cz ředitel společnosti Antonín Jágl.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. „V systému péče o vodovody a kanalizace, ve kterém působíme, je hlavním investorem do vodovodů a kanalizací dobrovolný svazek 98 obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. To do obnovy a rozvoje investuje celý příjem z nájmu a výnosů, jejíž je bezmála polovičním řídicím akcionářem. Tento příjem ve výši 110 milionů korun používá jako základní zdroj, který rozvíjí o dotace a komerční úvěry. Obvyklá roční výše investic se v posledních letech pohybuje mezi 170 až 200 miliony , podobně to bude i na konci roku 2019. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary jako provozovatel investují do provozního zařízení a vybavení asi 15 %, vztaženo k investicím sdružení. Dále společnost sama investuje do infrastrukturního majetku, se souhlasem VSOZČ, do nevyzkoušených a tím i svým efektem rizikových technologických řešení, která však ve svém výsledku skokově zlepšují poskytované služby. Letos to bude asi 25 milionů,“ vysvětlil Jágl.

Scroll to Top