Další ocenění pro VaK Zlín za modernizaci úpravny vody Tlumačov

Vodárny získaly cenu za nejlepší počin roku 2018 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby. Soutěž vyhlašuje Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Hlavním cílem je prezentovat a zviditelnit významné počiny ve stavitelství a přiblížit je laické i odborné veřejnosti.

„Naše řešení rekonstrukce úpravny vody pro Zlín v Tlumačově získalo nedávno ocenění pro nejlepší vodohospodářskou stavbu v České republice nad 50 milionů korun a nyní byla vyhodnocena jako nejlepší stavba roku Zlínského kraje. Převzít takové ocenění z rukou nejvyšších představitelů kraje je pro vodaře nádherné ocenění za 15 měsíců usilovné práce“, sdělil při slavnostním předávání v Uherském Brodě předseda představenstva společnosti Svatopluk Březík.

Modernizovat úpravnu vodárny začaly v červnu 2017. Stavba si vyžádala zhruba 80 milionů korun. Úpravna Tlumačov zásobuje zhruba padesát tisíc obyvatel. Voda směřuje do západní části Zlína, dále do Otrokovic, Napajedel, Halenkovic, Pohořelic, Karlovic a dalších obcí a měst v kraji. Investice směřovaly zejména do doplnění ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí. Díky tomu se zlepší senzorické vlastnosti pitné vody. Efektivněji budou zachytávány cizorodé látky, další výhoda bude spočívat ve snížení produkce kalu a zvýšení automatizace provozu.

První ocenění Vodohospodářská stavba roku 2018 za tlumačovskou úpravnu získaly vodárny již v březnu na setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha. Soutěž vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR a konala se pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Scroll to Top