Poslední dva dny výstavy Voda a civilizace

Výstava na pražské Kampě vysvětluje jedinečnost vody a představuje expozice na dvaceti oboustranných panelech z různých koutů planety od řady autorů. Začala 2. a skončí 28. května. Hlavními partnery jsou ministerstvo životního prostředí a Hlavní město Praha. Organizátorem a producentem je společnost Medialogue. Akce se těší značnému zájmu veřejnosti. 

„Voda byla, je a bude jedním z hlavních faktorů ovlivňujících každodenní kvalitu našeho života, každého člověka i lidské dějiny. Je zdánlivě nekonečná a věčná. Nemusí tak tomu být ale navždy. Naším základním cílem je lidi vytrhnout z letargie a zajetých archetypů. Chceme je přesvědčit, že osud světa kolem nás záleží na chování a myšlení každého z nás,“ řekl kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta. Podle pořadatelů je primárním cílem oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek.

„Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol než příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale také na přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je opravdovým základem života,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Návštěvníci vidí fotografie na velkoformátových a v noci nasvícených panelech. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Scroll to Top