Vápenka Vitošov na Zábřežsku má souhlasné stanovisko k pokračování těžby

Ministerstvo životního prostředí při posuzování vlivu další těžby na životní prostředí rozhodlo o tom, že firma dostane souhlas pro zahloubení lomu o čtyři etáže pod aktuálně povolenou úroveň. Okolní obce se však dlouhodobě bojí o zdroje vody. Těžaři budou muset dodržet řadu podmínek, které se týkají i monitoringu podzemních vod. Podle jednatele Vápenky Vitošov Petra Stona má stanovisko EIA platnost dvacet let. Informoval o tom Šumperský deník.

Ministerstvo vytyčilo dvacet podmínek pro fázi přípravy i období těžby. Jedna z nich se rovněž týká monitoringu podzemních vod. Vápenka bude muset každý rok vyhodnocovat výsledky, srovnávat je s modelovými předpoklady a výsledek předkládat mimo jiné vodoprávnímu úřadu a obcím v okolí. „V případě zjištění významně zvýšených, modelem nepředpokládaných přítoků podzemních vod do lomu nebo odchylek od prognózované míry ovlivnění režimu a jakosti vod musí ukončit další čerpání a navrhnout opatření pro eliminaci nežádoucího stavu. Pokračovat lze až na základě přijetí opatření schválených vodoprávním úřadem,“ stojí v dokumentu ministerstva.

Vitošov spadá pod obec Hrabová. „Chápeme, že do vápenky šly nemalé investice, které mají nějakou návratnost a totální zastavení těžby by přineslo nemalé ekonomické ztráty. Nám nešlo o zrušení těžby, prioritou pro nás byla voda. Máme tady zdroje pitné vody, které by měly do budoucna zásobovat i Olomoucko a Prostějovsko. Bylo pro nás velmi důležité, abychom o tyto zdroje nepřišli a nenastal pokles hladiny podzemní vody,“ doplnil starosta Hrabové Jiří Linhart.

Scroll to Top