Povodí Odry: Opět se potvrdila potřebnost nádrží

Během posledních dnů spadlo na území povodí Odry v Beskydech až 180 milimetrů srážek, v Jeseníkách to bylo až 100 milimetrů, což bylo příčinou povodňových průtoků s rozsahem pětileté vody. Přehrady však byly na situaci připraveny a včasným odpuštěním dokázaly v rozhodující době povodně snížit odtok o 50 až 90%.

 „V současnosti, kdy povodeň již odeznívá, se retenční prostory beskydských přehrad prázdní a odtoky jsou postupně zvyšovány. Do úterý, kdy jsou očekávány další srážky, budou tyto prostory zase připraveny případné zvýšené průtoky zachytit. Vývoj počasí budeme nadále sledovat a vyhodnocovat. Poslední povodňová situace a předchozí deště tak ukončily nebezpečně se vyvíjející jarní sucho. V obou případech sucha i povodní byly přehrady schopny na tyto extrémy dobře reagovat a zajistit spolehlivě dodávku vody, případně povodňovou ochranu,“ sdělil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

Scroll to Top