Pardubické vodárny chtějí vyplatit dividendy

Poprvé v historii chtějí vyplatit VaK Pardubice dividendy akcionářům. Valná hromada však návrh neschválila. Zástupci společnosti ale o něm budou dál jednat. V předchozích letech používaly vodárny zisk vždy na investice. Zainteresované obce vyplacení dividend zpravidla nepožadovaly.

Loňské výnosy vodáren činily 727 milionů korun a náklady 712 milionů korun. Nezdaněný zisk dosáhl 15 milionů korun. Čistý zisk byl o čtyři miliony korun nižší. K nejnáročnějším investičním akcím v posledních letech patří modernizace úpravny vody v Mokošíně za 200 milionů korun.

„Právě ji dokončujeme, rekonstruujeme za provozu, což je hodně náročné. Letos se chystáme na úpravnu vody v Hrobicích, která je hlavním zdrojem vody pro pardubickou aglomeraci,“ řekl ředitel firmy Aleš Vavřička. Hlavními akcionáři jsou město Pardubice a další města a obce v okolí. Ke konci roku 2017 společnost provozovala 718 kilometrů kanalizační sítě, které odvádí odpadní vodu pro necelých 80 procent okresu Pardubice.

Scroll to Top