V Poličce dokončují modernizaci čistírny odpadních vod

Akce za 46 milionů korun bude dokončena oproti předpokladům o tři měsíce dříve. Dlouhodobě plánovaný projekt byl zahájen v roce 2017. Jeho cílem je vylepšit kvalitu vypouštěných vod do Bílého potoka.

Nejvýznamnější součástí rekonstrukce je výstavba kapacitnější dosazovací nádrže, která zvyšuje ochranu čistírny před nárazy zvýšeného znečištění přitékajícího na čistírnu. „Současně byla provedena výměna dožívajícího technologického vybavení mechanického předčištění i biologického čištění čistírny odpadních vod, modernizace měření a regulace a systému řízení provozu a rekonstrukce rozvodů silnoproudu,“ sdělil vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu v Poličce Jiří Coufal. Vybudován je také objekt zahuštění přebytečného kalu a uskladňovací nádrž je vybavena provzdušňovacím systémem, čímž dojde ke snížení objemu produkovaného kalu a zvýšení jeho kvality.

K prioritám devítitisícového města patří rovněž bydlení. Radnice chce díky dokončení dvou bytových domů s 48 byty a zaplnění 46 parcel rodinnými domy zamezit propadu počtu obyvatelstva. „Ani ve snu mě nenapadlo, že malé město, jako je Polička, prodá 46 parcel za necelé čtyři roky. Zájemci jsou z řad místních i přespolních. Lokalitu Bezručova jsme připravovali od roku 2014 po etapách z vlastních prostředků,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů k téměř osmihektarové ploše. Město letos proinvestuje zhruba 145 milionů.

Scroll to Top