Stagnace průtoků v Beskydech

V průběhu čtvrtka 23. května v Beskydech přes nasycené území přecházely srážky s úhrny do 10 milimetrů. Během odpoledne byly nejvyšší srážky zaznamenány ve Valašském Meziříčí (8 milimetrů), v Karolínce (6 milimetrů), v Bystřičce a ve Vsetíně (5, 4 milimetry).

Ve čtvrtek kolem osmé hodiny večer klesla hladina Bečvy v Teplicích nad Bečvou na úroveň prvního stupně povodňové aktivity. Hladina Bečvy v Dluhonicích klesla o více než 60 centimetrů. Řízenou manipulací na vodních nádržích jsou pak druhého stupně povodňové aktivity dosaženy pod vodními díly Bystřička a Karolinka. Díky ustávajícím srážkám očekávají vodohospodáři postupné snižování průtoků.
V dolní části řeky Moravy pod soutokem s Bečvou může podle Povodí Moravy dojít při kulminaci k dosažení až druhého stupně povodňové aktivity. Vodohospodáři zdůraznili, že jsou manipulace prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. „Retenční prostory nádrží uvolňujeme a jsou připraveny zachytit či transformovat v případě pokračujících srážek i další povodňové průtoky,“ doplnilo Povodí Moravy.

Scroll to Top