VOD-KA 2019 vstupuje do závěrečného dne

Součástí třídenní akce je řada přednášek. Během posledního dne se bude hovořit například o virtuálním světě ve vodovodech a kanalizacích, inovačních opatřeních ve vztahu ke změně klimatu, aktivním odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod nebo o moderní technologii zpracování kalů s využitím tepla.

Veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních. Výstava je také určena pro zástupce municipalit, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá.

Letošní ročník je navíc rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru.

Scroll to Top