Nejnovější prognóza průtoků pro Povodí Odry

Prognózy srážek jsou tvořeny díky modelům ALADIN a HYDROG. V oblasti Beskyd jsou do rána 24. května předpovídány zhruba do 15 milimetrů a v Jeseníkách do pěti milimetrů.

„Potvrzujeme, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků. Hladiny nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, případně mírně v retenčním prostoru, pouze u nádrže Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze,“ uvedli vodohospodáři z Povodí Odry.

Průběhy hladin vodních toků podnik prognózuje takto:

dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře ve Svinově, na Lubině předpokládá Povodí Odry odeznění SPA během noci.

dílčím povodí Opavy se na tocích nepředpokládá překročení 1. SPA. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

 V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení 2. SPA na Morávce ve Vyšních Lhotách, na řece Ostravici ve Frýdku-Místku a v Ostravě 1. SPA.

 Na Odře v Bohumíně se ve večerních hodinách předpokládá dostoupení 2. SPA při kulminaci okolo 500 kubíků vody za vteřinu.

dílčím povodí Olše na řece Olši v Českém Těšíně-Baliny byl dosažen 3. SPA a v nejbližší době se předpokládá kulminace. Na Olši v Dětmarovicích byl dosažen 2. SPA, předpokládá se kulminace v poledních hodinách. Na Olši ve Věřňovicích se předpokládá kulminace v odpoledních hodinách s předpokladem dosažení 2. SPA. Na Olši v Jablunkově byl dosažen 1. SPA. Předpokládá se ohrožení zástavby u Petrůvky v Petrovicích u Karviné.

 V dílčím povodí okrajových přítoků Odry se nepředpokládá dosažení SPA.

Scroll to Top