VOD-KA 2019: S účastí dodavatele armatur Hawle

Stejně jako celá řada dalších dodavatelských subjektů nechybí letos Hawle na mezinárodní konferenci VOD-KA 2019. Společnost patří k nejdůležitějším dodavatelům armatur pro vodárenství v České republice.

Firma je zaměřena na dodávky vodovodních a plynárenských armatur s vysokou technickou úrovní a kvalitou zpracování a povrchové úpravy dle předpisů a norem GSK. Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák během úvodního příspěvku konference připomněl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních.

Výstava je rovněž přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá.

Scroll to Top