VOD-KA 2019: Vostrý zdůraznil nutnost spolupráce s mladými vodohospodáři

Z dalších hostů vystoupil předseda představenstva SOVAK ČR a bývalý generální ředitel plzeňské vodárny Miloslav Vostrý. Připomněl, že vodohospodářské společnosti trápí obdobně jako jiné technické obory nedostatek pracovní síly a k osvětě by měl přispět i doprovodný program s názvem JOB-ka, kde budou moci firmy, střední i vysoké školy využít příležitost k náboru a představení svých programů nebo pracovních pozic.

Již v minulosti Vostrý uvedl, že vodárenství bojuje s odchodem zkušených pracovníků do důchodů a nedostatečným přílivem absolventů středních a vysokých škol s vodohospodářským zaměřením.

„Když vzpomenu na první výstavu VOD-KA v Litoměřicích před třiceti lety, tak jsme udělali obrovský pokrok,“ pronesl Miloslav Vostrý, který v oboru veřejných vodovodů a kanalizací působí více než 40 let.

Výstava Vodovody-kanalizace 2019 je díky svému rozsahu i dlouholeté tradici vyhledáván odbornou veřejností i potenciálními zaměstnanci, které vodárenské společnosti hledají. Vysoká úroveň veletrhu odráží stav v oboru a může být jedním z faktorů při zvažování nových zaměstnanců hledat v oboru pracovní místo.

Scroll to Top