VOD-KA 2019: Téměř 330 prezentujících firem

Výstava v roce 2017 přilákala téměř deset tisíc návštěvníků z 23 zemí světa. Také o aktuálně probíhající akci projevily zájem zahraniční subjekty. Jak zdůraznil předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Miloslav Vostrý, letošní ročník je rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru.

Výstava je také určena pro zástupce municipalit, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá.

Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák připomněl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních. „V letošním roce také slaví SOVAK ČR výročí 30 let, proto mají návštěvníci možnost se na výstavě seznámit i s historickými fotografiemi z jeho dosavadní činnosti, oslavy tohoto výročí vyvrcholí na podzimní konferenci Provoz vodovodů a kanalizací,“ zdůraznil Vlasák.

Scroll to Top