VOD-KA 2019: Ministr Brabec připomněl roli Národní koalice pro boj se suchem

Po úvodním slovu ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřicha Vlasáka vystoupil při slavnostním zahájení výstavy ministr životního prostředí Richard Brabec. Hovořil o funkci koalice, vyzdvihl letošní třicáté výročí fungování SOVAK ČR a pozval veřejnost na probíhající Výstavu Voda na pražské Kampě.

„Všechny přítomné bych si dovolil nazvat vodním bratrstvem,“ sdělil na úvod ministr Richard Brabec. Boj se suchem je podle něj pro vládu prioritou. „Společně se SOVAK ČR jsme rovněž založili Národní koalici pro boj se suchem,“ zdůraznil.

Právě SOVAK ČR Brabec ocenil za aktivity v problematice sucha a připomněl letošní třicáté výročí sdružení. Při posledním jednání expertní skupiny na sucho se jednalo zejména o zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích. „Všem také doporučuji návštěvu vVýstavu Voda na Kampě, která bude otevřena už jen týden,“ uvedl v závěru příspěvku Brabec

Scroll to Top