Jihočeská centrála cestovního ruchu dokončila studii Vltavské vodní cesty

Materiál se má stát pro všechny zainteresované subjekty návodem postupu a směru rozvoje Vltavy jako jednoho turistického cíle od pramene na šumavské Kvildě až po soutok s Labem u Mělníka. Cílem rozvoje je zvýšení návštěvnosti, rozvoj turistické infrastruktury a udržitelnost cestovního ruchu po celém toku.

„Vltavská vodní cesta je produkt mezinárodního významu, který posiluje mezikrajskou spolupráci, spojuje subjekty cestovního ruchu a místní obyvatele, generuje nové podnikatelské příležitosti a pro turisty a návštěvníky nabízí vysoce kvalitní služby s atraktivním okolím ke strávení dovolené. Vodní cesta se stane novým letním resortem po celé její délce a bude místem, ve kterém si místní obyvatelé i turisté umí život užít ve vzájemném souladu, společně  sdílejí zážitky,“ uvedl ředitel centrály Jaromír Polášek.

Snaha prezentovat a rozvíjet Vltavu jako ucelený atraktivní turistický cíl byla také spouštěcím mechanismem pro vytvoření společného nadregionálního projektu Jihočeského a Středočeského kraje „Vltava, řeka plná zážitků“. Iniciátorem a garantem je Jihočeská centrála cestovního ruchu, partnerem Středočeská centrála cestovního ruchu.

„Vltava je národní řekou, která každoročně spojuje mnoho lidí s podobným zájmem. Nejpopulárnější je její splouvání na lodích, ale oblíbené jsou i pěší výlety podél břehu nebo sledování toku ze sedla jízdního kola,“ poznamenal Polášek. Marketingová strategie Vltavská vodní cesta 2022 počítá do tohoto roku se zdvojnásobením počtu proplavených lodí ze stávajících 57 na 115 tisíc.

„První etapa projektu ukazuje, u jakých prvků začít, jak by měl vývoj činnosti pokračovat, jaké efekty se projeví rychle a na kterých bude nutné pracovat dlouhodoběji. Jen společná práce s jasným cílem bude mít ten správný efekt na udržitelnost cestovního ruchu v lokalitě. Vltava má obrovský potenciál přitáhnout mnoho návštěvníků nejen na vodu samotnou, ale i do jejího širšího okolí. Naším cílem je co nejvíce ovlivnit to, aby návštěvníci byli ve správnou dobu na správném místě,“ doplnil Polášek. Podle některých historických pramenů sahá historie vltavské vodní cesty až do sedmého století, kdy se po Vltavě nejčastěji přepravovala sůl.

Náklady na úpravu Vltavy pro lodní provoz si vyžádaly zhruba dvě miliardy korun. Ne všichni projekt uvítali. Proti byl například tehdejší hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který už před několika lety nazval akci jako vyhazování peněz. Během jara 2015 spustilo Ředitelství vodních cest například systém Přístavní karty, která je platná ve všech nových přístavech a přístavištích na Labi a Vltavě. Umožňuje platbu na připojení plavidel na elektřinu, vodu a odvádění odpadních vod.

Scroll to Top