Významný projekt SmVaK Ostrava v Orlové

V letošním roce v čistírně odpadních vod pokračují a zároveň budou dokončeny tři investiční akce. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta finišuje stavba dešťové zdrže za deset a půl milionu, za šest milionů bude vybudováno stáčecí místo dovážených odpadních vod, za devět a půl milionu strojní zahušťování přebytečného kalu a homogenizační nádrž vyhnilého kalu.

SmVaK Ostrava začaly dešťovou zdrž, strojní zahušťování přebytečného kalu a homogenizační nádrž vyhnilého kalu stavět loni. Stáčecí místo dovážených odpadních vod by mělo být podle Síbrta dokončeno v létě. Díky tomu bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zároveň zefektivněno jejich hrubé předčištění při nátoku do čistírny.

Ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka uvedl, že zařízení pro dovážené odpadní vody je nyní umístěno za nový lapák štěrku a před česlemi tak dochází k ucpávání potrubí štěrkem a kamením. Vodohospodáři musí potrubí manuálně čistit. Díky investici tato povinnost odpadne, vodárny navíc získají možnost přesného měření dovážených odpadních vod. Ty jsou ve městě odváděny jednotnou kanalizací, což způsobuje v okamžicích přívalových dešťů problémy. V takových situacích totiž do čistírny směřuje mnohem větší objem vody, než je její kapacita. Dešťová zdrž s objemem 875 kubických metrů ji při prudkém dešti zachytí, následně přečerpá do čistírenského procesu a vyčistí. Zdrž vodohospodáři dokončí začátkem léta.

„Čistírna v Orlové nemá v současnosti nainstalováno zahušťovací zařízení ke zmenšení objemu přebytečného kalu, který při čištění vzniká a následně je čerpán do vyhnívací nádrže. Tím dojde ke snížení potřeby tepla na ohřívání vyhnívacích nádrží. Kal produkuje bioplyn, který je následně ve větších čistírnách naší společnosti v kogeneračních jednotkách využíván k výrobě tepla a elektřiny. Například čistírna v Orlové je energeticky soběstačná z dvaceti procent,“ vysvětlil Tlolka. Nově bude také vybudována linka zahuštění kalu s rotačním zahušťovačem a veškerou další technologií, upravena bude stávající čerpací stanice směsného kalu.

„Vybudujeme také železobetonovou kruhovou homogenizační nádrž s objemem 50 metrů kubických s veškerým technologickým vybavením. Bude mít průměr 3,6 metru a hloubku 5,5 metru. Kal bude do nádrže z uskladňovací nádrže čerpán novým čerpadlem,“ doplnil Tlolka. I v tomto případě bude hotovo do začátku letních prázdnin.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

V roce 2019 plánuje investovat do infrastruktury meziročně o 127 milionů korun více než loni. Objem investic tak vzroste z 530 na 657 milionů korun. Dalších zhruba 150 miliónů má společnost připraveno na opravy. Téměř čtvrt miliardy korun poputuje do kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Investiční plán počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje infrastruktury.

Scroll to Top